Lesemål for 2019

Siden jeg klarte mer enn 25 bøker i fjor, så prøver vi oss på 30 bøker i år. Det burde gå fint tenker jeg. Var ikke så flink til å lese nok norske bøker i fjor, men satser på det bedrer seg i år.

De 30 bøkene jeg skal lese vil jeg fordele på følgende måte:

10 Norske Bøker
Blodskraft av Lise Forfang Grimnes

10 Engelsk Fantasy (Episk og Urban)
The Hanging Tree av Ben Aaranovitch

10 Science fiction (alle ungersjangre gjelder)